Görsel Sanatlar Atölye Çalışması
GÜNCEL HABERLER

Anaokulu ve İlkokul 1. sınıflarımızın velilerinin ve öğrencilerinin katılım gösterdiği "Yetenek Geliştirmede Ailenin Rolü" konulu atölye çalışmasında, okulumuz Görsel Sanatlar öğretmeni Behiye Yılmaz önce ailelere bu konu hakkında kısa bir sunum yapıp ardında salona öğrencileri dahil etti ve "Ailemin Gözünde Ben,Benim Gözümde Ailem" konulu çalışmayı yaptırarak ailelere sanatsal anlamda farkındalık kazandırdı. Aileleri, çocukları sanat konusunda baskı ve zorlama yapmadan yönlendirmelerini ve yaptıkları çalışmalara tepkisiz kalmak yerine her türlü kabul edip motive etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu...