Öğretmen Gelişim Programları

 

Öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerileri, öğrencileri ve öğrenme ortamını doğrudan etkilemektedir. Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi; Öğretmenlerinin sınıf içinde ve dışında örneklik konumunu önemser. Yıl boyunca yapılan toplantı ve eğitimler ile branşlarında yetkin eğitim kadrosunun gelişimini “sürekli öğrenme“ ilkesiyle destekler. Duygu Kontrolü, Stres Yönetimi, Çoklu Zeka, Sınıf Yönetimi, Eğitim Teknolojileri Kullanımı, İlk yardım eğitimi, gibi pek çok başlıklarda düzenlediği kurs seminer çalıştaylar ile öğretmenlerinin gelişimine katkı sunar. 


Öğretmen eğitimlerinde "yaptığı işi seven ve işiyle mutluluğunu büyüten, sonucunda doğal olarak başarıyı yakalayan ideal öğretmene ulaşmak" esas alınır. Eylemin kendisi sonuçtan değerli görülür. Öğretmenlerin yetkinlik ve becerilerini artırmaları için fırsat tanınır. Mesleki tecrübesi daha fazla olan öğretmenler zümre çalışmalarında "her konuyu en iyi nasıl öğretebileceklerini" diğer öğretmenlere paylaşırlar.